Ανάρτηση της Β’ Πρόσκλησης Επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+  έτους 2014-15 για το Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ.

Β΄Πρόσκληση Επιμόρφωσης Erasmus+ για Διδακτικό Προσωπικό

Β΄Πρόσκληση Επιμόρφωσης Erasmus+ για Διοικητικό Προσωπικό

Από την Γραμματεία του Τμήματος