Σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ του Υπουργείου Παιδείας, θα διενεργηθεί πτυχιακή εξεταστική τον Φεβρουάριο του 2016 για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων φοίτησης.

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 11ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (έτος εγγραφής 2010-11 και πάνω), να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση, στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16, με έως δώδεκα (12) επιπλέον μαθήματα εαρινών εξαμήνων, τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 13-20/1/2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12/1/2016