Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16 θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας και σας διευκρινίζουμε ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των απαντήσεών σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος