ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση στο μάθημα “Διακριτά Μαθηματικά” θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30-6-2016 ώρα 8:30 π.μ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος