Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού περοσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος