Η κατάθεση των αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών θα πραγματοποιείται Μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, 11:00πμ -15:00μμ,  στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ – Ισόγειο κτηρίου Δ Πολυτεχνικής – ΑΠΘ.

Αρμόδια Υπάλληλος κ. Ει.Σαββίδου

email επικοινωνίας :

ddpms@ee.auth.gr  

τηλέφωνο επικοινωνίας :

2310/996023