Πληροφορίες για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν ανακοινωθεί και για τις διεθνείς δράσεις του Erasmus+ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity Building in the field of Higher Education, Jean Monnet Activities), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en).

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρηστικές οδηγίες, οδηγούς συμπλήρωσης της αίτησης, διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-forms), κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά. που αφορούν τις παραπάνω δράσεις.

Επίσης, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη υπό τον τίτλο: «Erasmus Mundus Action 2 – Scholarship Holders’ Impact Survey: Results»( http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-results-a-survey-involving-more-8000-grantees-have-just-been-published_en ) που αφορά τους συμμετέχοντες στη δράση «Erasmus Mundus Action2».

Από την Γραμματεία του Τμήματος