Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του  παρακάτω μαθήματος:

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός” (υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμήνου).

Προθεσμία υποβολής: 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από την Γραμματεία του Τμήματος