Η ECB (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) αναζητά υποψηφίους για  πρακτική στο Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ECB is looking for talented candidates for its Information Systems Directorate traineeship.As a part of the ECB, you will have an international, challenging, enriching experience in IT, both personally and professionally.

You will be granted* 1.050€ MONTHLY, plus accommodation, relocation, access to ECB Sport Facilities and public transportation job ticket.

Check on YouTube!<https://www.youtube.com/watch?v=sk2Ge67WPBw&feature=youtu.be>, prepare your CV and create your profile on our website.<https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html

Από την Γραμματεία του Τμήματος