Ζητούνται ερευνητές/ υποψήφιοι διδάκτορες για απασχόληση σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο (έναρξη 1/1/2017) σε θέματα όπως ανάλυση ψηφιακής εικόνας & βίντεο, δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών / τεχνητή όραση / μηχανική μάθηση / ευφυής κινηματογραφία / cooperative and autonomous robotics. Βιογραφικά: Επίκουρος Καθηγητής Νικολαΐδης Νίκος, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, nikolaid@aiia.csd.auth.gr

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MULTIDRONE

Από την Γραμματεία του Τμήματος