Ανάρτηση πρόσκλησης για την εβδομάδα καινοτομίας στην Κωνσταντινούπολη στις 8-9-10 Δεκεμβρίου 2016.

invitation-letter

Από την Γραμματεία του Τμήματος