ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ», θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30 π.μ. αντί 15.30μ.μ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος