Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2017 για το μάθημα της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος