Ανακοινώνεται ότι η Εξέταση του μαθήματος “Οργάνωση και Διοίκηση  Εργοστασίων” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/1/2017 και ώρα 9.00 π.μ. στις Αίθουσες των Μηχανολόγων Μηχανικών.
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος