Ανακοινώνεται προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος”.

ΦΕΚ 1293/19-12-2016 τ.Γ’

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός 00002014506)  είναι 28/02/2017.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος