Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί ενώ τα μαθήματα που δεν έγιναν τις ημέρες που είχε ανασταλεί η εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να καλυφθούν κατά τη κρίση των διδασκόντων την επόμενη εβδομάδα που μεσολαβεί μέχρι τις εξετάσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος