Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα.

Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τη συνημμένη πρόσκληση.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Από την Γραμματεία του Τμήματος