Παρακαλώ ενημερώστε για την εξής αλλαγή στο πρόγραμμα των εξετάσεων Φεβρουαρίου:  Ηλεκτρολογικά Υλικά την Πέμπτη 16, ώρα 8:30 (αντί Παρασκευή 17, ώρα 12:00)

Γ.Λιτσαρδάκης