Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13/2 έως 3/3/2017

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΡΧΕΙΟ PDF Η ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.

Θεσσαλονίκη, 8-2-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος