Ανακοινώνεται εκ νέου το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 με αλλαγή στο μάθημα “Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων” και στο μάθημα “Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων”.

Εαρινό εξάμηνο 2016-17 v1.6

Από τη Γραμματεία του Τμήματος