Ανακοινώνεται προκήρυξη για πλήρωση θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος