Ενημερωτική Εκστρατεία από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, για το έτος 2017.

BE BOLD FOR CHANGE

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος