Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης  υπάρχουν πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (Masters) και  Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D).

Οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων είναι:

Περίοδος αίτησης Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο
Κατάθεση αίτησης 31 Οκτωβρίου 31 Μαρτίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 15 Δεκεμβρίου 31 Μαϊου

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος