Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την αναλυτική προκήρυξη που επισυνάπτεται:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος