Σας προωθούμε την ανακοίνωση για την υποβολή περιλήψεων για συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «The Politics of Space and the Humanities» που διοργανώνει ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, κατά το διάστημα 15-17 December 2017, με την παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη του Τμήματός σας καθώς και τους υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σας.

conference-2017_cfp_auth_helaas

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι 31 Μαΐου 2017 και η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Τατιανή Ραπατζίκου στο trapatz@enl.auth.gr ή/και Ζωή Δέτση στο detsi@enl.auth.gr.

Δάφνη Μουστακλίδου

Γραφείο Σπουδών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας