ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου iTreasures (www.i-treasures.eu), το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την καταγραφή, την ανάλυση, την εκμάθηση και τη διάδοση πολύτιμων εκφράσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στο χορό.

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και νέες τεχνολογίες:

Το παράδειγμα του χορού

Τρίτη 25 Απριλίου 2017, 9:00 πμ

Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

6ο χλμ. Οδού  Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η ημερίδα  που οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος i-Treasures απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται ερευνητικά ή επαγγελματικά στις νέες τεχνολογίες, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, καθώς και στο ευρύτερο κοινό:

 • ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες,
 • ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με την επιστήμη του αθλητισμού,
 • δασκάλους, ειδικούς και ερασιτέχνες του χορού,
 • ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και ιδιαίτερα στην περιοχή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • φορείς, συλλόγους και οργανισμούς πολιτισμού και αθλητισμού.

 

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής

Δρ. Φιλαρέτη Τσαλακανίδου, Τηλ.: 2310 464160 (εσωτ. 126), E-mail: filareti@iti.gr 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις δηλώσεις συμμετοχής σας στο παραπάνω e-mail έως την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

i-treasures_dance_workshop_-agenda

i-treasures_dance_workshop_invitation

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

i-Treasures

Το ερευνητικό έργο i-Treasures (Intangible Treasures: Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures, FP7-ICT-2011-9-600676-i-Treasures) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Το έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2017.

Η πολιτιστική έκφραση δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική, τα μνημεία ή τις συλλογές εκθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης άυλες ζωντανές εκφράσεις, οι οποίες προϋποθέτουν γνώση και δεξιότητες, όπως η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, το θέατρο ή η χειροτεχνία. Αυτές οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης ευφυΐας και δημιουργικότητας αποτελούν την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή, σύγχρονη και ζωντανή, γιατί δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση που έχει κληρονομηθεί από τις προηγούμενες γενιές, αλλά επίσης στην ανανέωση των σύγχρονων πολιτιστικών εκφράσεων. Αναφέρεται στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και είναι πηγή πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

Ο κύριος στόχος του έργου i-Treasures είναι η ανάπτυξη μιας ανοιχτής και επεκτάσιμης πλατφόρμας (http://i-treasures.multimedia.uom.gr) που θα παρέχει πρόσβαση σε πόρους άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα κάνει δυνατή την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ερευνητών και θα συμβάλλει στη μετάδοση της σπάνιας τεχνογνωσίας από τους ανθρώπους ζωντανούς-θησαυρούς (Living Human Treasures) στους μαθητές τους. Το έργο προχωρά πέρα από την απλή ψηφιοποίηση του πολιτισμικού περιεχομένου και αναπτύσσει καινοτόμες μεθοδολογίες για την ανάλυση, τη μοντελοποίηση και τη μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή της ανθρώπινης κίνησης, και φωνής και συναισθηματικής κατάστασης με πολλαπλούς αισθητήρες (2Δ/3Δ κάμερες, αισθητήρες υπερήχων, μικρόφωνα, αισθητήρες καταγραφής εγκεφαλικών σημάτων, κ.α.).
 • Ανάλυση των σημάτων που καταγράφονται από τους αισθητήρες με χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας/σήματος και αναγνώρισης προτύπων με σκοπό την εξαγωγή χαρακτηριστικών χαμηλού και μεσαίου επιπέδου (π.χ. κινήσεις μελών του σώματος,  χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις των χειλιών, μουσικά μοτίβα, φθόγγους, κ.α.).
 • Σημασιολογική ανάλυση του πολιτισμικού περιεχομένου με σκοπό, αφενός, την κατανόησή του με σημασιολογικού όρους και την αποτελεσματική του αναζήτηση και ανάκτηση από βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου, και, αφετέρου, την αξιολόγησή του ως προς τα στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερο/ξεχωριστό.
 • Σχεδιασμός νέων  εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση διαφόρων εκφράσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων για σπάνιες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία ενσωματώνουν νέα εργαλεία, π.χ. εκπαιδευτικά παιχνίδια με 3Δ εικονικά περιβάλλοντα και χαρακτήρες.
 • Ανάπτυξη 3Δ διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση διαφόρων εκφράσεων μορφών άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (χορός, τραγούδι, αγγειοπλαστική) που στηρίζονται σε εμπορικούς αισθητήρες (όπως το Kinect) και τεχνικές αισθητηριο-κινητικής μάθησης.
 • Εργαλεία για την αυτόματη σύνθεση μουσικών παραδοσιακών φωνών από στίχους και νότες για την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών τραγουδιού (Βυζαντινή μουσική, πολυφωνικά τραγούδια από τη Σαρδηνία, κ.α.)
 • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου άυλου μουσικού οργάνου που μεταφράζει τις χειρονομίες και τα συναισθήματα του χρήστη σε ήχο.

Η χρηστικότητα των τεχνολογιών που αναπτυχθήκαν επιδεικνύεται σε τέσσερα διαφορετικά σενάρια χρήσης: α) σπάνια παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες της Ευρώπης, β) παραδοσιακοί ευρωπαϊκοί χοροί, γ) παραδοσιακή αγγειοπλαστική τέχνη, και δ) σύγχρονη μουσική σύνθεση.

Επιστημονικός υπεύθυνος το έργου είναι ο Δρ. Νίκος Γραμμαλίδης (ngramm@iti.gr), Ερευνητής Β’ στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. Εκτός από το ΕΚΕΤΑ, στο έργο συμμετέχουν και άλλοι 11 φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες) από την Ευρώπη και την  Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου (http://www.i-treasures.eu/) , όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και μερικά ενδιαφέροντα βίντεο για τις τεχνολογίες μας:

 

Ιστοσελίδες

 

    Από τη Γραμματεία του Τμήματος