Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος

dpms.csd.auth.gr

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση και η Αφίσα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΦΙΣΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος