Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. συν. 10/16-3-2017), θα πραγματοποιηθεί πτυχιακή εξεταστική τον Ιούνιο του 2017.

Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική του Ιουνίου 2017 φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 10ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (έτος εγγραφής 2012-13 και προγενέστερα).

Οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-17, με τα επιπλέον μαθήματα εαρινών και χειμερινών εξαμήνων που προτίθενται να δώσουν στην εξεταστική Ιουνίου 2017 (δεν χρειάζεται να δηλωθούν όσα έχουν ήδη δηλωθεί στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-17), τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: από 2-5-2017 έως 22-5-2017

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για κανέναν λόγο δήλωση ή αλλαγή δήλωσης μαθημάτων μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος