ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του αφυπηρετήσαντος καθηγητή του 

 

Δημητρίου Σαμαρά

 

 
  Ο εκλιπών υπήρξε  πανεπιστημιακός δάσκαλος με εξαίρετο ήθος προς φοιτητές και συναδέλφους.
 Η  διδακτική του προσφορά στο Τμήμα ήταν μεγάλη και το  επιστημονικό του έργο σημαντικό.

Τιμώντας τη μνήμη του, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ψ η φ ί ζ ει 

–          Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

–          Να παραστούν οι συνάδελφοι του Τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

–          Να αναρτηθεί το σχετικό ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών

Γεώργιος Χασάπης

Καθηγητής