Ανάρτηση προκήρυξης μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο “Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος