Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία  ThinkOne Θεσσαλονίκης αναζητά τεχνικό πεδίου για βλάβες και μικτονομίσεις τηλεφωνίας και διάφορες εργασίες πεδίου με κάποια εμπειρία.

Βιογραφικά  μπορείτε να στείλετε στο e-mail salonika@thinkone.gr.

Πληροφορίες: Δημήτρης Παπαστέργιος τηλ. 2310 685318

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος