ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή  στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα  Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11/09/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος