Ανάρτηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το χρονικπο διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019.

27η- Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΤΗΜΜΥ.pdf

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος