Ανακοίνωση, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Ciba University της Ιαπωνίας, για δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών στο Short Stay Program “Cool Japan Program 2017” που θα διεξαχθεί στο εν λόγω Πανεπιστήμιο (18-22 Δεκεμβρίου 2017).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 10 Οκτωβρίου 2017.

flier-cool-japan-program2017-winter

application-form-cool-japan-program-2017-winter

Από την Γραμματεία του Τμήματος