Ανακοίνωση δύο (2) θέσεων για μεταπτυχιακά σε επίπεδο Master στο Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Οι θέσεις είναι αμοιβόμενες.

as_lp_masterthesis_proposal

master-thesis-proposal

Από την Γραμματεία του Τμήματος