Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος