Σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΠΕΘ προθεσμίας.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος