Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017 – συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του ΑΠΘ,  με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 να:
  -καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο σύστημα  https://register.auth.gr/

-αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, 2 φωτογραφίες, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, το ΑΜΚΑ τους  και φωτοτυπία της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στον ιστότοπο του Τμήματος Σπουδών.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος