Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από 5 Οκτωβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής

Οι εγγραφές  στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, μπορούν να τα πληροφορηθούν

από την εγκύκλιο Φ.151/165736/Α5.

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανιών Υπολογιστών, καλούνται κατά την παραπάνω προθεσμία, να:

Βήμα 1ο : επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://register.auth.gr για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
Βήμα 2ο : προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο και να καταθέσουν α) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής, β) 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομική ταυτότητας και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του  Τμήματος Σπουδών    έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος