Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής  θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες υποβολής της αίτησης μπορείτε να δείτε στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 164061/Ζ1

Από την Γραμαμτεία του Τμήματος