Ανακοίνωση πρόσκλησης για το  6ο Διεθνές Συνέδριο CRETE 2018 – International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Χανιά, 4-7 Σεπτεμβρίου 2018.

Δεδομένης της επιτυχίας των προηγούμενων συνεδρίων από το 2008, η συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, έχει συνδράμει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης παγκοσμίως, στην παρουσίαση νέων τεχνολογιών, καθώς και στην απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων από ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού οι οποίες πρωτοστατούν στο συγκεκριμένο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες πορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του CRETE  (http://hwm-conferences.tuc.gr//).

polytexneio_flyer_SYNEDRIO_2017_3PTYXO_3

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος