ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του 9ου και πέραν αυτού εξαμήνου (11ο —13ο κ.λ.π.) που έχουν κατεύθυνση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, μπορούν να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής ή ελεύθερης επιλογής του 7ου εξαμήνου και να το χρεωθούν για μάθημα επιλογής 9ου εξαμήνου.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος