Η εταιρεία Xilinx, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα των FPGA επεκτείνεται και προσφέρει δύο θέσεις μηχανικού λογισμικού στην Ιρλανδία.Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω link:

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω link:

http://j.rfer.us/XLXaVJ2G4

http://j.rfer.us/XLXu_Q2G3

    

ή στο LinkedIn – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6325986478455349248

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή του βιογραφικού παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Νικολή Οδυσσέα στο email onikolis@xilinx.com.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος