Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα από το περιβάλλον http://register.auth.gr και να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος με την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία ταυτότητας όπως αναφέρονται στην από 6.11.2017   ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ  και την σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ                                                                 

Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων με την ως άνω Υ.Α. ορίστηκε από 8 μέχρι και 20 Νοεμβρίου 2017.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η πλατφόρμα http://register.auth.gr θα ενεργοποιηθεί από 9/11.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.

Ώρες προσέλευσης στην Γραμματεία για εγγραφές: 10.00-12.00

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος