Ανάρτηση προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο http://eda.europa.eu/jobs

Από την Γραμματεία του Τμήματος