Ανάρτηση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερες πληροφορίες για την  παραπάνω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο http://www.eesc.europa.eu/

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος