Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος