Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. συν. 21/12-10-2017), θα πραγματοποιηθεί πτυχιακή εξεταστική τον Φεβρουάριο του 2018. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική του Φεβρουαρίου 2018 φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (έτος εγγραφής 2013-14 και προγενέστερα).

 Οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18, με τα επιπλέον μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων που προτίθενται να δώσουν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2018 (δεν χρειάζεται να δηλωθούν όσα έχουν ήδη δηλωθεί στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18), τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: από 4-12-2017 έως 22-12-2017

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για κανέναν λόγο δήλωση ή αλλαγής δήλωσης μαθημάτων μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Θεσσαλονίκη 23/11/2017