Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στη Συνέλευση του Τμήματος

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Από την Γραμαμτεία του Τμήματος