Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ε.Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ε.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Από την Γραμματεία του Τμήματος